W MEDYCE FUNKCJONARIUSZE SG ZAKWESTIONOWALI DOKUMENTY POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO ADR-Y

Jak wiadomo, niektóre typy pojazdów przewożące towary niebezpieczne powinny spełniać dodatkowe wymagania konstrukcyjne, określone w Umowie europejskiej ADR. Zgodność pojazdów typu EX/II, EX/III, FL, OX, AT i pojazdu MEMU z wymaganiami części 9 Umowy powinna być potwierdzona wydaniem świadectwa dopuszczenia, potocznie nazywanego „czerwonym paskiem”. Pojazdy wymienionych typów muszą być w związku z tym poddawane corocznym badaniom technicznym w kraju ich rejestracji.

Podczas transportu w pojeździe powinien być przewożony oryginał świadectwa dopuszczenia dla każdej jednostki transportowej lub każdego pojazdu wchodzącego w jej skład, z tym że jak pokazuje ten przykład, niektórzy „idą trochę na skróty”.

W Medyce podczas odprawy pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z naszego kraju polski kierowca przedstawił m.in. świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które miało rzekomo potwierdzać bezpieczny transport oleju napędowego. Dokument ten jednak wzbudził wątpliwości specjalistów z SG, co do jego autentyczności. Fałszywe świadectwo zostało zatrzymane, a na przewoźnika, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, nałożono karę w wysokości 6 tys. zł.  Natomiast niewyposażenie kierowcy w ważne świadectwo dopuszczania pojazdu ADR to kara 500 zł.

Był to pierwszy taki przypadek w bieżącym roku odnotowany na podkarpackich przejściach.

 

Źródło: Bieszczadzki Oddział SG