WARUNKI PRACY W ZAWODZIE KIEROWCY SĄ CORAZ LEPSZE, ALE CHĘTNYCH BRAK

Na polskim rynku pracy brakuje aż 150 tys. zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów. Przyczyną tej luki jest słabe zainteresowanie młodych Polaków pracą w zawodzie kierowcy oraz – spowodowany wojną – brak pracowników z Ukrainy.

Ratunkiem dla polskiej branży transportowej byłoby uproszczenie i przyspieszenie procedur zatrudniania kierowców z zagranicy, głównie z Azji, oraz działania edukacyjne i promocyjne wśród młodzieży – zgodzili się uczestnicy debaty „Rynek pracy kierowców w Polsce” w Centrum Prasowym PAP.

Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, podkreślał, że przyczyną dużej luki kadrowej jest to, że kilka pokoleń młodych osób w Polsce nie miało możliwości, aby szkolić się w zawodzie kierowca-mechanik. Obecnie wprawdzie jest taka możliwość, ale nabór do szkół branżowych i napływ nowych kierowców jest za mały w stosunku do oczekiwań rynku, i dlatego branża transportowa widzi szansę dla siebie w rekrutacji pracowników z zagranicy.

Natomiast Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, wskazywał, że rynek pracy w branży transportowej sprzyja kierowcom: obecnie są oni w stanie znaleźć pracę w zawodzie praktycznie w ciągu zaledwie jednego dnia.

Oznacza to jednak problem z utrzymaniem i zwiększaniem zatrudnienia przez firmy.

Uczestnicy debaty o rynku pracy w branży transportowej zgadzali się, że mimo znakomitych ośrodków szkolących kierowców w Polsce, wielu młodych ludzi nie chce do tego zawodu iść, bo obawiają się, że jest to ciężka praca, porównywalna z pracą w przemyśle czy budownictwie.

 

Źródło: PAP MediaRoom, fot. PAP/S. Leszczyński