21-LETNI KIEROWCA CIĘŻARÓWKI W KILKA MINUT PRAKTYCZNIE POZBYŁ SIĘ PRAWA JAZDY

Jak wiadomo 17 września 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu 21 wykroczeń z maksymalną karą 15 punktów. Jednym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście.

I właśnie od nieustąpienia pierwszeństwa pieszym i przejeździe na czerwonym świetle zaczęły się poważne kłopoty kierowcy zestawu, który złamał przepisy w Ciechanowie. Jak by tego było mało, kolejne skrzyżowanie również przejechał na „czerwonym”, a funkcjonariuszom, którzy go zatrzymali oznajmił, że nie mógł się zatrzymać nie podając żadnej przyczyny. Odmówił  też przyjęcia mandatu karnego twierdząc, że suma punktów karnych, które by otrzymał spowodują utratę prawa jazdy. Wobec kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym za popełnione wykroczenia mężczyźnie grozi 30 punktów karnych natomiast sąd może nałożyć na kierującego grzywnę w wysokości nawet 30 000 złotych.

 

Źródło: Policja