DWÓCH KIEROWCÓW, JEDNA KARTA I DWA KONTROLUJĄCE ZESPOŁY ITD

Relatywnie rzadko się zdarza, by funkcjonariusze ITD w czasie wykonywanych działań prosili o wsparcie, tym bardziej swoich kolegów. Ale sytuacja, z którą zetknęli się inspektorzy z Delegatury Północno-Wschodniej w Białymstoku realizując działania patrolowo-kontrolne na drodze do przejścia granicznego z Białorusią zakończyła się właśnie wezwaniem „posiłków”.

Choć początkowo kontrola wyglądała klasycznie. Przewóz był realizowany w załodze i rzeczywiście w kabinie znajdowało się dwóch mołdawskich kierowców. Z tym tylko, że w tachografie była jedna karta, która nie należała do mężczyzny, który prowadził, ale do kierowcy siedzącego na miejscu pasażera.  Na miejscu pojawili się więc inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli. W jej wyniku okazało się, że prowadzący kierowca nie miał przy sobie swojej karty kierowcy. Zmiennik zaś oczekując na kierowanie nie prowadził zapisów swojej aktywności ze względu na pozostawienie własnej karty kierowcy na pozycji przeznaczonej do kierowania.

W efekcie obydwóm kierowcom zatrzymano na 3 miesiące prawa jazdy i nałożono mandaty po 2 tys. zł. Wydano im również pokwitowania na zatrzymane prawa jazdy uprawniające ich do kierowania pojazdem tylko w okresie 72 godzin mające umożliwić opuszczenie naszego kraju.

 

Źródło: WITD Białystok