POLICJANCI DYSCYPLINUJĄ KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK OCZEKUJĄCYCH NA WYJAZD Z POLSKI W LUBELSKIM

Utrudnienia na DK 2 mają związek z kolejkami ciężarówek, które oczekują na przejazd przez granicę polsko-białoruską w Koroszczynie. Dziś rano szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy na tym terminalu wynosił 30 godzin. Ale sytuacja ta daje się również we znaki okolicznym mieszkańcom, którzy mają utrudniony wjazd do swoich posesji i muszą częstokroć stać w gigantycznych korkach.

Dlatego też policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, jak też podległych komisariatów wspierani przez Oddział Prewencji Policji KWP w Lublinie całodobowo pełnią służbę w tym rejonie zarówno w formie posterunków stałych, jak też patroli mobilnych.

Na bieżąco podejmowane są działania które mają na celu zapewnienie porządku jak też drożności dróg krajowych DK2, DK-68 w tym rejonie. Monitorowane są m.in. drogi lokalne, którymi kierowcy ciężarówek próbują ominąć utworzoną kolejkę, nie stosując się tym samym do ograniczeń tonażowych oraz zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych.

 

Źródło: Policja