CZY FAJERWERKI MOŻNA ZALICZYĆ DO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH DUŻEGO RYZYKA?

Przypomnijmy, że towary niebezpieczne dużego ryzyka to towary, które mogą być użyte, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zamachach terrorystycznych i spowodować w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar, masowych zniszczeń lub, szczególnie w przypadku klasy 7, społeczno-ekonomiczną dezorganizację.

O zakwalifikowaniu towaru do TDR decydują zapisy działu 1.10 Umowy ADR, w szczególności tabela 1.10.3.1.2 – Wykaz towarów niebezpiecznych towarów dużego ryzyka. We wcześniejszych wpisach omawialiśmy ognie sztuczne o następujących numerach UN: 0335, 0336, 0337.

Ze wspomnianej tabeli możemy się dowiedzieć, że:

UN 0335 o kodzie klasyfikacyjnym 1.3G, UN 0336 o kodzie klasyfikacyjnym 1.4G oraz UN 0337 o kodzie klasyfikacyjnym 1.4S nie są klasyfikowane jako towary niebezpieczne dużego ryzyka, niezależnie od przewożonej ilości.  Wynika to z klasyfikacji. W podklasach 1.3 oraz 1.4 mogą występować towary niebezpieczne dużego ryzyka, jednak będą to towary inaczej zaklasyfikowane, tzn. do innych grup zgodności np. C lub D.

 

 Daniel Świerczewski, doradca DGSA

www.swierczewski.pl