ZAAKCEPTOWANO RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowy program drogowy, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd. Są wśród nich takie drogi jak m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Przebudowana zostanie autostrada A2 Warszawa – Łódź i autostrada A4 Krzyżowa – Wrocław i Wrocław – Tarnów.

Jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Inwestycje te wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 będzie miała ponad 260 km długości.

RPBDK zakłada ponadto budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. W ramach poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponadto poszerzenie 370 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa – Wrocław oraz Wrocław – Tarnów.

Głównymi priorytetami w ramach zadań kontynuowanych pozostają korytarz Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.

Rozpoczną się też prace koncepcyjne nad kolejnymi ważnymi dla sieci drogowej odcinkami dróg krajowych.

 

Źródło: gov.pl