KIEROWCY W KOŃCU MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z TRASY KASZUBSKIEJ

Na tę wiadomość długo oczekiwali kierowcy poruszający się w rejonie Trójmiasta. Termin oddania do użytkowania fragmentu drogi S6 był parokrotnie przekładany, ale wczoraj 21 grudnia otwarte zostały odcinki pomiędzy Węzłem Wielki Kack a miejscowością Bożepole Wielkie i obecnie kierowcy mogą korzystać z blisko 42-km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Przekrój drogi stanowią co do zasady dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnego postoju. Odcinek najbardziej obciążony ruchem – między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem – ma po trzy pasy i pas awaryjny. Ponadto, w ramach tej inwestycji, Obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana do trzech pasów ruchu. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone – Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku).

 

Źródło: GDDKiA