WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW JEŻDŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII

Od 24 grudnia, Wielka Brytania wprowadza zmiany w krajowych przepisach dotyczących zasad dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec przewoźników z Unii Europejskiej.

 

W myśl nowych wytycznych:

  • wprowadzony zostaje zakaz wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do UK;
  • wprowadzony zostanie zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie UK przez przewoźników unijnych;
  • przewidziano możliwość wykonywania przewozów między UK a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT;

 

Zaskoczenia takim obrotem sprawy nie ukrywał minister infrastruktury A. Adamczyk, który zapowiedział interwencję w tej sprawie u władz brytyjskich, natomiast wiceminister R. Weber będzie występował z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów.

 

Źródło: MI, fot. poglądowa