RONDA W STRZELNIE W CIĄGU DK15 I DK25 NARESZCIE UKOŃCZONE

Prace ruszyły wiosną 2022 r., po zakończeniu okresu zimowego. W marcu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w Strzelnie, tak aby ruch tranzytowy ominął bezpośredni plac budowy. W kolejnych tygodniach organizacja ruchu była zmieniana i wprowadzana nowa według wcześniej zatwierdzonej dokumentacji, uwzględniająca ciągłość ruchu tranzytowego, bezpieczeństwo uczestników ruchu, jak i osób pracujących na budowie. Planowano ukończenie prac we wrześniu ubiegłego roku, niemniej z powodu różnych nieprzewidzianych sytuacji (wykopania m.in. ludzkich szczątków czy niewybuchu) termin oddania dwóch rond został przesunięty.

Powstałe ronda posiadają nawierzchnię o nośności 11,5 t/oś wraz z nowym odwodnieniem. W ramach zadania, oprócz rond, powstała również infrastruktura drogowa w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, tj. nowe zjazdy, oświetlenie drogowe, urządzenia BRD oraz chodniki dla pieszych.

Przebudowa skrzyżowań to dopiero pierwszy etap zmiany układu komunikacyjnego i wyprowadzenia samochodów z miasta. Drugim zadaniem będzie budowa obwodnicy Strzelna, w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic, również dla Kruszwicy, Brześcia Kuj. i Nowej Wsi Wielkiej.

Źródło: GDDKiA