KIEROWCA CIĘŻARÓWKI NIE MIAŁ POJĘCIA, ŻE NACZEPA, Z KTÓRĄ JECHAŁ NIE MA WAŻNYCH BADAŃ

Ważny przegląd techniczny auta to jeden z warunków jazdy pojazdem, nie tylko legalnej, ale przede wszystkim – bezpiecznej. Przy rutynowej kontroli brak przeglądu może skutkować natychmiastowym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i sporymi kłopotami finansowymi.

Brak przeglądu technicznego oznacza złamanie art. 94 par. 2 ustawy Kodeksu wykroczeń. A ten za prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu, który nie jest dopuszczony do ruchu, przewiduje mandat wynoszący co najmniej 1500 zł.

W przypadku ciężarówki, obowiązek pilnowania terminu przeglądu technicznego pojazdu wg przepisów spoczywa na jego właścicielu, czyli przewoźniku.

I zapewne dlatego zdziwiony był kierowca zatrzymany na autostradzie A2 w Żdżarach przez patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Konina. Białorusin, który wykonywał przewóz dla litewskiego przewoźnika z naczepą zarejestrowaną w Polsce, nie miał pojęcia, że jej badania techniczne były ważne do 27 grudnia 2022 r.

Z racji niedopełnienia powinności przedsiębiorcę oraz osobę zarządzającą czeka teraz postępowanie administracyjne. Na poczet kar pobrano kaucję w łącznej kwocie 2200 zł. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny od naczepy i dopuścili zjazd zestawu do najbliższej stacji kontroli w celu usunięcia nieprawidłowości.

 

Źródło: WITD Poznań