ZAKOŃCZONO DOCHODZENIE PRZECIW KIEROWCY CIĘŻARÓWKI JADĄCEGO PO AMFETAMINIE

Coraz poważniejszym problemem, na jaki zwracają uwagę policjanci, to zwiększająca się liczba kierowców prowadzących „pod wpływem”. Ale nie alkoholu, lecz narkotyków i dopalaczy, które są znacznie trudniejsze do wykrycia w czasie rutynowych kontroli. Dlatego policja systematycznie dokupuje elektroniczne urządzenia do badania zawartości narkotyków w ślinie. Oprócz tego na ich wyposażeniu znajdują się jednorazowe kasety testowe oraz jednorazowe testery.  Co warto podkreślić policyjne narkotesty potrafią wykryć narkotyki nawet w kilka dni po ich zażyciu. Najczęściej stosowane przez polskich kierowców zakazane substancje to marihuana oraz amfetamina i jej pochodne.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie zakończyli dochodzenie w sprawie kierowania pod wpływem narkotyków. Sytuacja miała miejsce w czerwcu ub.r. Wówczas to policja została powiadomiona przez świadka, że ciężarówka jedzie cała szerokością drogi, a kierowca z kabiny wyrzuca śmieci przez okno. Okazało się, że mężczyzna kierował samochodem ciężarowym będąc pod wpływem amfetaminy. Policjanci skontrolowali również rzeczy należące kierującego i znaleźli biały proszek – amfetaminę. Funkcjonariusze i zatrzymali prawo jazdy 47-latkowi i osadzili go w policyjnej celi.

Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów, które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak na przedstawienie zarzutów mężczyźnie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków (a nie w stanie po ich użyciu). W tym przypadku konsekwencje są zdecydowanie poważniejsze.

Jazda pod wypływem narkotyków jest traktowana bowiem, jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) i za to co do zasady grozi:

  1. a) grzywna w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł;
  2. b) kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;
  3. c) kara pozbawienia wolności do lat 2;
  4. d) zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata;
  5. e) świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł.

 

Źródło: Policja, fot. poglądowa (policja)