DWIE SCANIE SERII S, ZE SPRZĘTEM CBRNE TRAFIŁY DO STRAŻAKÓW W WARSZAWIE I POZNANIU

Od kilku lat prowadzone były działania mające na celu przyjęcie szeregu międzynarodowych traktatów i umów o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Niemniej ubiegły rok, a zwłaszcza agresja na Ukrainę, pokazał że prawdopodobieństwo wykonania ataku z użyciem środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych jest bardziej możliwe niż wtedy, gdy na arenie międzynarodowej zastanawiano się nad formalnym zabezpieczeniem państw przed tego typu zdarzeniami.

W związku z czym należy być przygotowanym na różnego rodzaju scenariusze związanych z użyciem broni masowego rażenia. Najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie w całej Europie, samochody – laboratoria do działań związanych z zagrożeniem CBRNE (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), zostały zakupione dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego KM PSP w Warszawie oraz KM PSP w Poznaniu.

Wyposażenie ich w te profesjonalne pojazdy, zapewni realizację działań na obszarze naszego kraju, zgodnie z nowym Krajowym planem rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego na lata 2022-2024.

Dwie Scanie serii S wraz ze specjalistycznym wyposażaniem kosztowały blisko 24 mln zł i zostały współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Budżetu Państw.

 

Źródło: KG PSP