KIEROWCY MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z 4 MOP-ÓW NA ODCINKU S7 MIĘDZY NAPIERKAMI A PŁOŃSKIEM 

Jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uruchomione zostały 4 MOP-y na S7. Dwa w okolicy miejscowości Pepłowo (dla obu kierunków jazdy) przy granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz dwa w pobliżu Płońska – w Ćwiklinku (w kierunku Gdańska) i Dłużniewie (w kierunku Warszawy). Są to MOP-y wyposażone w stanowiska postojowe, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.

Uruchomione właśnie MOP-y docelowo będą przeznaczone pod usługi komercyjne. Wybrani dzierżawcy wybudują na nich stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. W przetargu tym będziemy również wymagać zapewnienia przez dzierżawców stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wydzielonych stanowisk, wyposażonych w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego.

 

Źródło: GDDKiA