39 KONTROLI – 23 WYKROCZENIA I 3 ZATRZYMANE DOWODY REJESTRACYJNE

Po raz kolejny na polskich drogach została przeprowadzona akcja „Truck & Bus”. Tym razem w powiecie ryckim na Lubelszczyźnie policja wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzała głównie stan techniczny i wyposażenie pojazdów, sposób mocowania ładunków, czas pracy kierowców oraz sposób przewożenia osób i rzeczy.

Jak zazwyczaj, były to działania kontrolno-prewencyjne, których głównym celem jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Jak się okazało, naruszeń i wykroczeń było sporo, gdyż skontrolowano 39 pojazdów, w tym 3 transporty przewożące materiały niebezpieczne (ADR) oraz 7 autobusów. Ujawniono 23 wykroczenia drogowe i zatrzymano 3 dowody rejestracyjne.

 

Źródło: Policja