21 WYKROCZEŃ POPEŁNIONYCH PRZEZ KIEROWCĘ PRZEWOŻĄCEGO TOWARY NIEBEZPIECZNE

Co jakiś czas przeprowadzane są akcje, w czasie których kontrolowane są pojazdy przewożące ADR-y. Jak wiadomo transport towarów niebezpiecznych musi odbywać się na określonych warunkach z przestrzeganiem wszystkich zasad dotyczących zarówno pojazdu, jak i kierowcy. Z tym tylko, że jak pokazuje ten przypadek nie zawsze to wygląda, tak jak powinno.

Policjanci ryckiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami ITD prowadzili kontrole drogowe ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. W czasie prowadzonych działań skontrolowali 6 pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W jednym przypadku okazało się,  kierowca przez 3 tygodnie nie rejestrował czasu pracy. Mundurowi nałożyli na niego mandaty na łączną kwotę 2100 złotych.

 

Źródło: Policja