JUTRO NA EUROPEJSKICH DROGACH RUSZA AKCJA ROADPOL OPERATION TRUCK & BUS

W dniach 13-19 lutego prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL Operation Truck & Bus. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i odbywają się 3 razy w roku.

Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W związku z tym przeprowadzane będą kontrole bezpieczeństwa drogowego, takie jak stan techniczny, wymiary i waga pojazdów oraz czy kierowcy są uprawnieni i przestrzegają czasu jazdy. Sprawdzany będzie również ładunek i dokumenty towarzyszące.

 

Źródło: ROADPOL