KONTROLE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW – ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 21 LUTEGO 2023 ROKU

Od 21 lutego 2023 roku pracodawca może wprowadzić wśród pracowników kontrole trzeźwości lub kontrole na obecność środków działających podobnie do alkoholu, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub dla ochrony mienia. Na taką możliwość czekały szczególnie firmy transportowe, gdzie zachowanie trzeźwości przez kierowców jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa drogowego.

Wraz ze zmianami w Kodeksie pracy pracodawcy zyskują bezpośrednią podstawę prawną do badania trzeźwości swoich pracowników. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu stanowią dane dotyczące zdrowia, a zatem dane wrażliwe. Dlatego wprowadzenie kontroli w zakładzie pracy wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym określenia przesłanek badania i wdrożenia procedur wykonywania badania.

Przykładowo pracodawca może wprowadzić zasady, wg. których prewencyjna kontrola na obecność w organizmie pracownika (kierowcy) alkoholu będzie przeprowadzana w momencie odbierania pojazdu przed każdą trasą. Kontrola będzie miała charakter wyrywkowy. Pracodawca przeprowadza kontrolę również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pracownik objęty możliwością kontroli stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo spożywał alkohol w czasie pracy.
O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u tego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Więcej na: https://brk.pl/kontrole-trzezwosci-pracownikow-od-21-lutego-2023/

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców