SPALONA CIĘŻARÓWKA BYŁA PRZEWOŻONA BEZ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ I ZŁOSZENIA SENT

Zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sprowadzone do kraju powypadkowe auto kwalifikowane jest jako odpad, gdy w opinii rzeczoznawców koszt jego naprawy przekracza 70 proc. wartości nieuszkodzonego pojazdu. Dlatego też Straż graniczna i funkcjonariusze KAS mają obowiązek zatrzymywać wszystkie pojazdy podpadające pod odpad.

I tak właśnie było w tym przypadku.

Funkcjonariusze KAS z Budziska zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewożący z Litwy do Polski spaloną ciężarówkę. Zawiadomieni o zatrzymaniu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z delegatury w Suwałkach potwierdzili, że jest to odpad, na którego wwóz do Polski wymagane jest m.in. specjalne zezwolenie i zgłoszenie w systemie SENT.

Za brak zgłoszenia przewozu odpadów w systemie SENT grozi kara 20 tys. zł. Kierowcy ciężarówki nielegalnie przewożącej odpady grozi grzywna. Dodatkowo przewoźnik, za wwóz odpadów na terytorium Polski bez wymaganych zezwoleń oraz brak prawidłowego oznakowania pojazdu, musi liczyć się z karą 32 tys. zł.

Należy również pamiętać, choć o tym w komunikacie nie było mowy, że zgodnie z art.183 § 4 k.k.  „kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady  za granicę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Natomiast jeśli sprawca działa nieumyślnie, to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 183 § 6 k.k.).

 

Źródło: IAS w Białymstoku