W KAMIENIU NA TRASIE KASZUBSKIEJ (S6) OTWARTO DWA NOWE MOP-Y

Na każdym z MOP-ów w Kamieniu znajduje się po 38 miejsc parkingowych dla ciężarowych i autobusów oraz dwa stanowiska dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Zatrzymać się na nich może również po 90 osobówek.

Dla funkcjonariuszy Policji i Inspekcji Transportu Drogowego przygotowano specjalne miejsca do przeprowadzenia kontroli pojazdów.

MOP-y są wyposażone w toalety z prysznicami oraz wiaty z ławkami.

Jeszcze w trakcie budowy drogi ekspresowej S6, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dzierżawcy obu MOP-ów. Została nim firma BP, która w ciągu 18 miesięcy jest zobowiązana do wybudowania stacji paliw wraz z obiektami gastronomicznymi.

 

Źródło: GDDKiA Gdańsk