ULGI DLA KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Zgodnie z ważnymi zmianami Ustawy o czasie pracy kierowców od lutego 2022 r. dla kierowców międzynarodowych nie wypłaca się delegacji międzynarodowych, zamiast tego stosuje się tzw. ulgi, które pomniejszają podstawę opodatkowania oraz oskładkowania wynagrodzenia.

Ulgi wynikają z art. 21b Ustawy o czasie pracy kierowców, należy naliczać i stosować w każdym miesiącu, w którym kierowca przebywał za granicą w ramach swoich obowiązków służbowych. Przepisy nie wprowadziły dowolności stosowania ulg, ani też możliwości zrzeknięcia się ich. Nie ma także znaczenia wysokość wynagrodzenia, gdyż nawet przy wynagrodzeniu niższym niż 5922 zł może zostać pomniejszona podstawa opodatkowana, a tym samym zmniejszona zaliczka na podatek.

Niestosowanie ulgi skutkuje nieprawidłowym naliczeniem wynagrodzenia kierowcy, zawyżeniem składek oraz zaliczki na podatek. Ostatecznie powoduje to zaniżenie wynagrodzenia netto kierowcy.

Jeżeli chodzi o przeciętne prognozowanie wynagrodzenia powinniśmy stosować kwotę dla miesiąca, w którym pracownik osiągnął przychów (pieniądze zostały przelane na konto/wypłacone, nie ma znaczenia miesiąc za jaki wynagrodzenie jest wypłacane). W przypadku, gdy w styczniu 2023 r. zostało wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2022 powinno do obliczeń stosować się kwotę 6935 zł, czyli kwotę przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia z roku 2023.

 

Więcej informacji na ten temat pod linkiem LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców