STATYSTYKI GITD MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Na stronach Głównego Inspektoratu Transportu drogowego zostały opublikowane dane liczbowe dotyczące dokumentów wydanych szczególnie dla międzynarodowych przewoźników drogowych. Dane publikowane są corocznie, co daje możliwość porównania i wyciągnięcia wniosków.

 

Licencje oraz wypisy z licencji

W 2022 roku względem 2021 znacznie przybyło przewoźników posiadających licencje na międzynarodowy przewóz rzeczy oraz wypisów:

 

Ilość licencji 2021 r. – 37 860 / 2022 r. – 44 499 (zmiana +18%)

Ilość wypisów 2021 r. – 280 776 / 2022 r. – 324 169 (zmiana +15%)

 

Największy udział w zwiększeniu ilości licencji i wypisów miał obowiązek posiadania licencji i wypisów dla tzw. busów, który został wprowadzony w zeszłym roku. Wśród ilości pojazdów na koniec 2022 roku było 292 793 wypisów dla pojazdów ciężarowych oraz 31 376 wypisów dla pojazdów od 2,5 do 3,5 t.

 

Świadectwa kierowców

Statystyki zawierają informacje o wydawanych w trakcie całego roku świadectw kierowców oraz o ilości świadectw ważnych w obrocie na koniec danego roku. Świadectwo kierowcy wydawane jest dla każdego kierowców z krajów poza UE wykonującego pracę kierowcy międzynarodowego. Wzrost ilości świadectw kierowców jest także związany z koniecznością ich uzyskania przez kierowców tzw. busów w międzynarodowym zarobkowym przewozie rzeczy.

 

Liczba świadectw wydanych 2021 r. – 89 878 / 2022 r. – 106 599 (zmiana +19%)

Liczba świadectw ważnych na koniec roku 2021 r. – 132 625 / 2022 r. – 160 664 (zmiana +21%)

 

Z roku na rok znacznie przybywa za kierownicą polskich ciężarówek kierowców zza granicy. Najczęściej są to kierowcy z Ukrainy i Białorusi. Dużo mniejszą grupę stanowią kierowcy z Mołdawii, Rosji i Kazachstanu.

 

Więcej informacji pod linkiem LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców