PRZEKRACZAŁ NORMY CZASU PRACY, BO… NIE BARDZO SIĘ W NICH ORIENTOWAŁ

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), to stara łacińska maksyma, w myśl której nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością prawną. Działanie tej zasady jest najlepiej widoczne w polskim prawie administracyjnym. Na drodze decyzji administracyjnej organ może bowiem nałożyć karę pieniężną bez badania, czy podmiot zdawał sobie sprawę z ciążącego na nim obowiązku. Bywa jednak i tak, że ktoś wprawdzie przepisy zna, ale nie na tyle, by się do nich w pełni stosować.

I tak właśnie było w przypadku litewskiego kierowcy ciężarówki, który został zatrzymany na autostradzie A2 w Żdżarach przez funkcjonariuszy ITD Konina. W czasie kontroli okazało się, że  kierowca wielokrotnie naruszał normy dotyczące odpoczynków. Przekroczył między innymi dzienny czas prowadzenia pojazdu, skrócił wymagany skrócony okres odpoczynku dziennego i okres odpoczynku tygodniowego. Mężczyzna tłumaczył się, że nie poznał jeszcze dokładnie zasad dotyczących obliczania czasu pracy, ponieważ dopiero od niedawna wykonuje zawód kierowcy na trasach międzynarodowych. To szczere wyzwanie nie uchroniło go przed mandatem w wysokości 1100 zł, natomiast przedsiębiorca musiał zapłacić kaucję w kwocie 2350 zł.

 

Źródło: WITD Poznań