PRZEWOZIŁ ODPADY, ALE CHYBA NAWET NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO POJĘCIA

Istnieje wiele regionalnych i międzynarodowych sposobów klasyfikacji odpadów. W Polsce obowiązuje katalog odpadów, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2011 roku klasyfikuje je na 20 podstawowych grup. Grupa 03 to „odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury”.

I właśnie z tego typu odpadami mieli do czynienia celnicy, którzy zatrzymali litewską ciężarówkę Żdżarach przy autostradzie A2. Kierowca przewoził ładunek  z Niemiec na Litwę. W naczepie znajdowały się zużyte opakowania: kartony, folia, pianka poliuretanowa z pozostałościami taśmy samoprzylepnej, płyta wiórowa oraz drewniane palety. Całość była zmieszana i nieposegregowana, rozłożona na paletach.

Wstępne oględziny ładunku wskazywały, że w naczepie znajdują są odpady, na przewóz których wymagane jest stosowne zezwolenie. Kierowca ciężarówki takiego dokumentu nie posiadał, jak również pisemnej zgody Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na przewóz drogowy odpadów tranzytem przez terytorium Polski. Jednostka transportowa nie była też odpowiednio oznakowana.
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzili, że zatrzymany ładunek to odpady.

Ciężarówka z nielegalnym towarem została zabezpieczona. Wobec przewoźnika będzie więc wszczęte postępowanie wyjaśniające oraz zostanie pobrana kaucja w kwocie  12 000 zł. Sprawę zgłoszono też dyżurnemu Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie do niezgłoszenia przewozu do systemu teleinformatycznego SENT.

 

Źródło: WITD Poznań