ZOSTAŁ TYLKO TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH KIEROWCÓW

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 

Jeśli adresatem oświadczenia jest GITD (zezwolenie wydane przez GITD, nie zostało przekazane do starostwa) wniosek należy złożyć poprzez dedykowany formularz ePUAP za pomocą platformy ePUAP.  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w informacji nr. 1/2023 wskazał wzór takiego oświadczenia:  WNIOSEK

 

Więcej informacji pod linkiem: LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. poglądowa