PRZEZ KILKA LAT JEŹDZIŁ CIĘŻARÓWKĄ POSŁUGUJĄC SIĘ KUPIONYM, UKRAIŃSKIM PRAWEM JAZDY

Jeśli chodzi o fałszywe dokumenty, którymi posługują się kierowcy, najczęściej są one wykrywane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie rutynowych odpraw. Tylko ci z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas prowadzonych kontroli, ujawnili w tym roku już ponad 350 fałszywych dokumentów.

Należy równocześnie zaznaczyć, że art. 270 § 1 kk. Wyraźnie precyzuje, że „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

I z taki właśnie konsekwencjami mu się liczyć kierowca zestawu, zatrzymany jednak nie przez funkcjonariuszy SG, ale policjantów z Wrocławia na DK 8.

Funkcjonariusze sprawdzili wymagane dokumenty kierującego oraz dane zapisywane przy pomocy tachografu. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, poza tymi, które przypisane są do kategorii B. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna przyznał się, że prawo jazdy kupił kilka lat wcześniej, lecz nie pamięta już gdzie i od kogo.

40-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego odpowie przed sądem za kierowanie tego typu pojazdem pomimo braku uprawnień oraz posługiwanie się podrobionym dokumentem.

 

Źródło: Policja