TRANSPORTY ODPADÓW POD CZUJNYM OKIEM FUNKCJONARIUSZY KAS Z OLSZTYNA

Gdy pojawiają się informacje, że został zatrzymany transport z odpadami, najczęściej czytamy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wysokich karach finansowych. Jest to bowiem wysokodochodowy „biznes” i dlatego wielu przewoźników decyduje się podjąć ryzyko transportu nielegalnych odpadów, które potem najczęściej trafiają na nielegalne składowiska, a zdarza się nawet, że są wysypywane w lasach czy na polach.

Dlatego co jakiś czas prowadzone są akcje mające na celu wykrycie tego typu procederów i ukarania winnych. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie w ramach realizowanych zadań w ubiegłym roku przeprowadzili kontrolę ok. 170 transportów przewożących odpady, które dotyczyły przemieszczeń transgranicznych i krajowych.

Ich wyniki nie były najgorsze, gdyż stwierdzono 15 przewozów z naruszeniami, z tego 7 dotyczyło naruszeń ustawy o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), a 8 naruszeń ustaw o odpadach i transporcie drogowym. Naruszenia najczęściej dotyczyły m.in. błędnej klasyfikacji kodu odpadu czy wykonywania przewozu odpadów bez właściwego oznakowania środków transportu.

 

Źródło: IAS Olsztyn