DUŻE ZMIANY DLA WYSYŁAJĄCYCH KIEROWCÓW ZA GRANICĘ NA PONAD 4 TYGODNIE

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu pracy, która wdraża unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance.

Dyrektywa work-life balance ma na celu oprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. W związku z tym wprowadza dodatkowe obowiązki informacyjne m. in. dotyczące pracowników wysyłanych za granicę. Zmiany będą obowiązywać od 26 kwietnia 2023.

 Zmiany w Kodeksie Pracy

Zmienia się treść artykułu 29(1), wprowadzając dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku wyjazdów pracowników na ponad 4 tygodnie za granic, czyli:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty

 

Zmiany w Ustawie o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w Ustawie o delegowaniu pracowników, szczególnie w obowiązkach pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP.

 

Więcej informacji pod linkiem: LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. poglądowa