ZMIANY W KODEKSIE PRACY – CO OZNACZAJĄ DLA PRZEWOŹNIKÓW?

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu pracy, która wdraża unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance.

Dyrektywa work-life balance ma na celu oprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. W związku z tym wprowadza dodatkowe obowiązki informacyjne m. in. dotyczące pracowników wysyłanych za granicę.

Warto również zwrócić na dużą ilość zmian do Kodeksu Pracy. Część z  nich może znacząco wpłynąć na przewoźników.

Podczas pracy nad przepisami zrzeszenie przewoźników TLP zgłaszało zastrzeżenia i zagrożenia związane z brakiem wyjątków od niektórych obowiązków dla firm transportowych, niemniej zgłaszane postulaty nie zostały uwzględnione…

Zmiany, które zwracają szczególną uwagę firm transportowych: 

  • obowiązki informacyjne dla pracodawcy
  • prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
  • prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń
  • dodatkowe uprawnienia pracownika
  • uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze pracownika

 

Zmiany będą obowiązywać od 26 kwietnia 2023.

 

więcej pod linkiem: LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. poglądowa