DO SENT DODANO NOWE TOWARY, KTÓRYCH TRANSPORT POWINIEN BYĆ ZGŁASZANY DO SYSTEMU

Jak wiadomo od kwietnia 2017 r. monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

Co jakiś czas do listy towarów, które trzeba zgłosić gdy: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski; przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski lub przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski, przybywa nowych pozycji.

Wczoraj, czyli 20 kwietnia ukazało się rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

Co istotne, dodano w nim punkt 9., w którym czytamy, właśnie o nowych towarach, które należy zgłaszać do systemu. Są to:

 

  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

 

Przy czym Przepisu § 1 pkt 9 nie stosuje się do towarów, których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania, w ramach którego transport odbywa się na podstawie zgłoszenia oraz wydawanego na jego podstawie numeru.

 

Treść rozporządzenia pod linkiem LINK

 

Źródło: gov.pl, fot. KAS