MANDAT BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ PRZEZ INTERNET I SAMEMU GO WYDRUKOWAĆ

21 kwietnia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 752 opublikowano Rozporządzenie prezesa rady ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 

Po § 4a dodano w nim § 4b i § 4c w brzmieniu:

„§ 4b. Dopuszcza się wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na:

1) przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

2) doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego – przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 4c. Czynności, o których mowa w § 4b, dokonuje się przy pomocy przeznaczonej do tego platformy internetowej spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Mandat będzie udostępniany sprawcy wykroczenia do pobrania, w celu jego wydrukowania przez okres 21 dni. Po upływie tego terminu mandat będzie doręczony w sposób tradycyjny, czyli przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednak by otrzymać mandat drogą elektroniczną będzie trzeba mieć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, obsługiwanym przez CANARD, które jest komórką organizacyjną GITD.

 

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Treść rozporządzenia LINK

 

Źródło: gov.pl, fot. poglądowa