NOWY SYSTEM OCENY RYZYKA WYSTĘPOWANIA NARUSZEŃ

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy, które weszło w życie już 4 kwietnia 2023 roku.

Rozporządzenie zakłada, że przedsiębiorcy, którzy podczas transportu drogowego zbyt często łamią przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, będą kontrolowani w pierwszej kolejności oraz wdraża przepisy unijne związane z kontrolą firm przewozowych.

Zostaje wprowadzony nowy, unijny wzór do obliczenia współczynnika ryzyka występowania naruszeń w obszarze czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów.

W zależności od wyników przewoźnik zostanie zakwalifikowany do jednego z przedziałów:

  • szary (przewoźnicy, u których nie przeprowadzono kontroli);
  • zielony (0–100 punktów: przewoźnicy niskiego ryzyka);
  • pomarańczowy (101–200 punktów: przewoźnicy średniego ryzyka);
  • czerwony (201 punktów lub więcej: przewoźnicy wysokiego ryzyka)

Punktacje będą obniżać kontrole bez naruszeń (0 punktów) oraz sytuacja, w której przewoźnik będzie korzystał wyłącznie z najnowszych tachografów inteligentnych drugiej generacji (w takim przypadku wynik mnożony jest przez 0,9).

więcej pod linkiem: LINK

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców