ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM – NOWY WZÓR ZGŁOSZENIA ORAZ LIMITY

GITD wprowadził nowy wzór druku do zgłoszenia zarządzającego transportem, który wymaga wskazania formy zatrudnienia oraz podania szczegółowej informacji o ilości firm, w których pełni rolę zarządzającego oraz ilości pojazdów w tych firmach.

Nowy druk pozwoli w łatwiejszy sposób weryfikować limity, którymi jest obarczony zarządzający transportem zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (druk OC) ma na celu wykazanie związku z przedsiębiorstwem, którego wniosek dotyczy.

 

W przypadku, gdy zarządzający jest pracownikiem (umowa o pracę):

  1. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunki przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) i która:
    a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
    b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
    c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

 

Wzór nowego druku jest dostępny do pobrania ze strony: STRONA

Więcej informacji pod linkiem: LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, GITD