TYM RAZEM KIEROWCA CIĘŻARÓWKI PRZEDSTAWIŁ DO KONTROLI SFAŁSZOWANE… ZAŚWIADCZENIE ADR

Art. 270. § 1.  Kodeksu Karnego wyraźnie precyzuje, że: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Najczęściej funkcjonariusze Straży granicznej kwestionują podrobione prawa jazdy, najczęściej ukraińskie. W tym jednak wypadku ukraiński kierowca na przejściu w Korczowej przedstawił zaświadczenie ADR, które miało rzekomo potwierdzać odbycie szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Dokument od razu wzbudził wątpliwości mundurowych co do jego autentyczności. Jak się okazało, był on w całości podrobiony.

Co warto zaznaczyć od początku 2023 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili blisko 70 fałszywych dokumentów komunikacyjnych, w tym po raz pierwszy nieprawdziwe zaświadczenie ADR.

Cudzoziemiec przyznał się do posługiwania fałszywką i dobrowolnie poddał karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

 

Źródło: Bieszczadzki Oddział SG