PODSTAWOWE DOKUMENTY W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Kierowca ruszający w trasę musi być wyposażony w szereg dokumentów, które dotyczą jego, pojazdu, przewożonego ładunku oraz przewoźnika. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych dokumentów, o których należy pamiętać.

 

Dokumenty kierowcy

 • prawo jazdy
 • karta kierowcy
 • świadectwo kierowcy (w przypadku kierowcy spoza UE wykonującego transport międzynarodowy),
 • potwierdzenie posiadania ważnych badań lekarskich i psychologicznych, kursu kwalifikacji lub szkolenia okresowego (w formie kodu 95 w prawie jazdy lub w formie karty kwalifikacji kierowcy dla kierowcy spoza UE)
 • zaświadczenie o działalności (za braki wpisów manualnych)
 • wykresówki (jeśli korzysta z tachografu analogowego
 • opisane wydruki z tachografu (za ostatnie 28 dni)
 • inne dokumenty zależne od rodzaju transportu, np. uprawnienia ADR
 • zgłoszenie delegowania IMI (z portalu postingdeclaration.eu w przypadku przewozów cross-trade oraz kabotażu)

 

Oprócz tego kierowca powinien posiadać:

 • Dokumenty pojazdu + wykupione opłaty drogowe (różne formy uiszczania opłat w zależności od kraju)
 • Dokumenty dotyczące przewoźnika
 • Dokumenty dotyczące ładunku
 • Pozostałe wymagane dokumenty

 

Po szczegóły odsyłamy na stronę BRK STRONA

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców