69 NIELEGALNIE ZATRUDNIONYCH KIEROWCÓW W JEDNEJ Z FIRM NA SĄDECCZYŹNIE

Od dwóch lat w Polsce łatwiej zatrudniać zagranicznych kierowców. Właściciele firm transportowych nie muszą uzyskiwać od starosty potwierdzenia, że w bazie lokalnego urzędu pracy nie ma potencjalnych pracowników o pożądanych umiejętnościach. A tych rzeczywiście nie ma, gdyż wielu polskich kierowców zdecydowało się podjąć pracę u zagranicznych przewoźników.

Dlatego w efekcie w kabinach polskich ciężarówek możemy spotkać Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, a także obywateli tak dla nas egzotycznych krajów jak Sri Lanka, Indie czy Tunezja. Z tym tylko, że nie wszyscy z nich są legalnie zatrudnieni.

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili  kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z firm transportowych działających na Sądecczyźnie. W jej wyniku okazało się, że 69 kierowców z Ukrainy jest zatrudnionych nielegalnie. Ponadto prezes firmy nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwego Urzędu Pracy o podjęciu/niepodjęciu pracy w 21 przypadkach oraz ujawniono 9 uchybień w zakresie obowiązku wynikającego z poinformowania właściwego Wojewody Małopolskiego o niepodjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemców.

Wobec pracodawcy zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające i sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara do 30 tysięcy złotych. Natomiast dane cudzoziemców zostaną zastrzeżone w bazach SG.

 

Źródło: Karpacki Oddział SG