SYMBOLE KRAJÓW W TACHOGRAFACH CYFROWYCH I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia UE 165/2014 kierowcy powinni wprowadzać wpis kraju w tachografie cyfrowym w następujących sytuacjach:

  • przed rozpoczęciem dziennego okresu pracy (kraj rozpoczęcia)
  • po zakończeniu dziennego okresu pracy (kraj zakończenia)
  • przy przekroczeniu granicy (preferowany kraj rozpoczęcia)

Najczęściej popełniane błędy

  • wprowadzenie symbolu Wysp Owczych (FR) zamiast symbolu Francji (F)
  • wprowadzanie niezależnie od kraju wprowadzanie symbolu Wspólnoty Europejskiej (EC) i Reszty Europy (EUR)
  • niewprowadzenie wymaganego symbolu, szczególnie jeśli kierowca wykonuje wpis manualny z dojazdem np. jako pasażer busa

 

Po szczegóły odsyłamy na stronę BRK STRONA

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców