ZESTAW ZA CIĘŻKI, ZA DŁUGI, ZA WYSOKI I BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH

Nie jest tajemnicą, że transporty drewna są „chętnie” kontrolowane przez funkcjonariuszy ITD, gdyż z racji tego, że często są one ładowane w warunkach, w których trudno jest do końca określić ich wagę. W oko inspektorów z Rzeszowa wpadł zestaw, który przewoził drewno drogą krajową nr 77, w miejscowości Skołoszów wobec czego zatrzymali go do kontroli. Podejrzenia ich nie myliły, bo jego DMC została przekroczona o 11,6 t. Okazało się również, że nacisk podwójnej osi napędowej ciągnika wyniósł 23,9 t, pojazd był za długi o 1,4 m i za wysoki o 6 cm. Kierowca nie posiadał przy tym zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego, za który został uznany. Zastrzeżenia budził również sposób zabezpieczenia ładunku.

Dodatkowo wyszło na jaw, że zarówno ciągnik, jak i naczepa nie mają ważnych badań technicznych, tachograf nie posiadał ważnej legalizacji i dodatkowo nie były z niego terminowo sczytane dane.

W stosunku do przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, za niestosowanie się do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i naruszenie ustawy o transporcie drogowym. Natomiast na kierowcę nałożono mandat karny za zastosowanie nieodpowiedniej ilości pasów do zabezpieczenia ładunku. Zakazano mu również dalszej jazdy, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

 

Źródło: WITD Gorzów