MAJĄC PONAD 3 PROMILE NIE WYHAMOWAŁ PRZED POPRZEDZAJĄCYM GO SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM

Przyczyny najechania na pojazd poprzedzający, jak wiadomo bywają równe. Czasami jest to chwilowa drzemka, czasami gapiostwo, używanie telefonu komórkowego lub oglądanie filmu. Niestety zdarza się również, że do tego typu sytuacji doprowadza wypity wcześniej alkohol.

I tak właśnie było w przypadku łotewskiego kierowcy ciężarówki, który nie wyhamował na „ekspresówce” w rejonie Choroszczy i uderzył w stojący przed nim pojazd ciężarowy przewożący, nomen omen… piwo . Jak się okazało mężczyzna miał ponad 3 promile, czyli dawkę, po której mowa staje się bełkotliwa, występuje wzmożona senność i obniżona jest zdolność do kontroli własnych zachowań.

Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala, a ciężarówka na policyjny parking. W Kodeksie Karnym znajdziemy informacje, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.W razie uznania oskarżonego za winnego zarzucanego mu przestępstwa i wydania wobec niego wyroku skazującego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata. Dodatkowo w razie skazania sprawcy sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł.

 

 

Źródło: Policja