W PRZYSZŁYM ROKU DUŻE ZMIANY W OPŁATACH DROGOWYCH W CAŁEJ UE

Do 25 marca 2024 roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą wdrożyć unijną dyrektywę 2022/362, która wprowadza spore zmiany w pobieraniu opłat za drogi.

Nowa dyrektywa ma na celu m.in. realizację zasady promowanej przez UE w zakresie opłat drogowych, zgodnie z którą to „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”. Stąd też m.in. kładziony jest nacisk na wycofywanie przez państwa członkowskie opłat drogowych w postaci popularnych wciąż w wielu krajach winiet czasowych (np. 10-dniowa, miesięczna, roczna) i zastępowanie ich jedynie systemem uzależniającym wysokość opłaty przede wszystkim od liczby przejeżdżanych przez dany pojazd kilometrów. Według władz UE winiety czasowe zachęcają wręcz użytkowników dróg do częstszej jazdy i pokonywania większej liczby kilometrów. Implementacja przez wszystkie kraje UE przepisów dyrektywy o eurowiniecie ma to jak najszybciej zmienić.

 

Po szczegóły odsyłamy na stronę BRK STRONA

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców