POLSCY PRZEWOŹNICY MOGĄ JEDNAK WYKONYWAĆ PRZEWOZY NA UKRAINĘ BEZ ZEZWOLEŃ

Umowa z 29 czerwca 2022 r. między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego szczegółowo określa warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników unijnych i ukraińskich. Polska strona poprosiła Komisarz ds. transportu Adiny Valean o wyjaśnienie sprawy odmiennego rozumienia zakresu stosowania umowy przez Ukrainę.

Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy, jeśli wykonują przewozy z państwa członkowskiego UE na Ukrainę (i z Ukrainy do UE). Potwierdzenie przez KE było konieczne, ponieważ dotychczas zapisy umowy były niekorzystnie intepretowane przez służby ukraińskie na niekorzyść polskich przewoźników.

 

Więcej informacji pod linkiem: LINK

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. KAS