NOWE ROZPORZĄDZENIE I NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY OPRACOWANY PRZEZ MPIPS

Świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy o faktach w nim stwierdzonych, w tym przede wszystkim o przebytym okresie zatrudnienia oraz uprawnieniach, z których pracownik skorzystał podczas jego trwania.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. wprowadziło nowy wzór świadectwa pracy. Rozporządzenie weszło w życie od 23 maja 2023 r.

 

Zawarte w nim zmiany dotyczą obowiązku podania w nowej wersji świadectwa pracy informacji o:

urlopie opiekuńczym wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

liczbie dni pracy zdalnej oraz zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

 

Nowy wzór świadectwa pracy znajduje się pod linkiem LINK

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, gov.pl