KIEROWCA CIĘŻARÓWKI NIE WYRZUCIŁ PUSZEK PO PIWIE, CO STAŁO SIĘ POCZĄTKIEM JEGO KŁOPOTÓW

Jak wiadomo, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzają kontrole pojazdów starając się wykryć nieprawidłowości związane głównie z dokumentami pojazdu lub kierowcy, przestrzeganiem czasu pracy, przewożonym ładunkiem czy stanem technicznym pojazdu. Co jakiś czas mamy też do czynienia z różnymi ukierunkowanymi działaniami skierowanymi na wychwycenie kierowców, którzy naruszają określone przepisy ruchu drogowego sami, bądź poruszając się niesprawnymi pojazdami.

Ostatnio akcję „Dymomierz” przeprowadzili inspektorzy z małopolskiego wydziału ITD.

Okazało się, że wykonali łącznie 52 pomiary i nie stwierdzono przypadku przekroczenia normy emisji spalin. Niemniej z racji tego, że w czasie prowadzonych działań kontrolowano także stan techniczny pojazdów i uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny, nałożono 4 mandaty karne oraz wszczęto 4 postępowania administracyjne.

W spore kłopoty natomiast popadł kierowca, u którego w czasie kontroli funkcjonariusze w kabinie zauważyli puste puszki po piwie. Zbadano więc mężczyznę pod kątem trzeźwości i okazało się, że ma on blisko pół promila alkoholu (0,23 mg/l). Na miejsce wezwano policję, celem prowadzenia dalszych czynności.

 

Źródło: WITD Kraków