KIEROWCA CIĘŻARÓWKI WPADŁ Z DOŚĆ NIETYPOWĄ KONTRABANDĄ NA PRZEJŚCIU ZOSIN

Od 13 czerwca 2022 r. na przejściu granicznym Zosin – Ustiług jest możliwe dokonywanie odpraw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. Można się więc pokusić o stwierdzenie, że skoro mała ciężarówka, to i potencjalnie mała będzie kontrabanda. No i tak w istocie było, lecz tym razem ukraiński kierowca raczej nie będzie mógł twierdzić, że o przemycie nie wiedział, gdyż kopalną żywicę wykryto m.in. w siedzeniach i pod siedzeniami, a także w bocznych ściankach pojazdu. Były to zarówno drobne, jak i duże bryły nieoszlifowanego bursztynu. Rynkowa wartość bursztynu może sięgać nawet ponad 300 tys. zł.

Wcześniej ciężarówka została przeskanowana na urządzeniu RTG, co potwierdziło, że ukryty jest w niej przemyt oraz ułatwiło funkcjonariuszom dotarcie do skrytek.

Funkcjonariusze zajęli przemycany towar, a przeciwko obywatelowi Ukrainy wszczęli postępowanie karne skarbowe.

 

Źródło: IAS w Lublinie