AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU USTAWY O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu Ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która doprecyzowuje przepisy dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o poprawę warunków pracy kierowców oraz ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa transportowe.

 

Najważniejsze rozwiązania:

  • wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zezwolenia EKMT obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru zgłoszeń w SENT,
  • rozszerzenie dostępu do danych zgromadzonych w ww. rejestrze zgłoszeń dla Inspekcji Transportu Drogowego,
  • wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kwot stanowiących zwrot nieudokumentowanych kosztów poniesionych za korzystanie z urządzeń sanitarnych dla kierowców wykonujących zadania służbowe polegające na wykonywaniu przewozów drogowych,
  • dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w piątym pakiecie sankcji ustanowionych w odpowiedzi na zaostrzenie działań w ramach ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, fot. poglądowa