KIEROWCA CIĘŻARÓWKI PRZYŁAPANY NA PORZUCANIU ODPADÓW NA PRYWATNEJ POSESJI

Nielegalne składowanie odpadów jest coraz poważniejszym problemem. W przeciągu ostatnich lat ujawniono znaczną ilość tzw. dzikich wysypisk, a wraz z nagłaśnianiem problemu „odżyły” przepisy karne, określające przestępstwa przeciwko środowisku.

Odpowiedzialność karna za nielegalne składowanie odpadów wynika przede wszystkim z art. 183 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem:

„Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jednak ciągle zdarzają się sytuacje, że ktoś na własną rękę stara się odpadów pozbywać…

W ubiegłym tygodniu Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej w miejscowości Wrocisławice, pow. średzki, na gorącym uczynku ujęli kierowcę ciężarówki, który porzucił odpady  na terenie nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Podczas czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia stwierdzono, że porzucone odpady zawierały zmieszane, zarówno nieprzetworzone jak i poddane obróbce mechanicznej odpady komunalne.

W trakcie prowadzonych czynności zatrzymano w sumie dwie osoby. Zarzut usłyszał kierowca ciężarówki oraz jeszcze jedna osoba związana z tym procederem. W sprawie prowadzone jest śledztwo, a wszelkie okoliczności  nielegalnego składowania odpadów będą wyjaśniane.

 

Źródło: WIOŚ Wrocław