MSWIA ZGŁOSIŁO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCY WPISANIA DO TARYFIKATORA PUNKTÓW ZA „WYŚCIGI SŁONI”

14 czerwca pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

Czytamy w nim m.in., że za „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N(DMC przekraczająca 3,5-12 t) lub N(DMC pow. 12 t) zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy” kierujący otrzyma 8 punktów karnych,

 

Natomiast za „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni” – 6 punktów.

 

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na fakt, że w art. 24 Prd dodano ust. 13 zakazujący kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów tej kategorii obowiązującej na danej drodze.

 

W art. 24 Prd dodano również ust. 14 wyłączający stosowanie zakazu, jeżeli wyprzedzanym jest pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłający żółte sygnały błyskowe.

 

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od lipca.

 

Źródło: MSWiA, fot. poglądowa