OD DZIŚ, CZYLI 23 CZERWCA DO 3 WRZEŚNIA WAKACYJNE OGRANICZENIA I ZAKAZY RUCHU

Dziś po raz ostatni w bieżącym roku szkolnym uczniowie udali się do szkół, do których wrócą dopiero 4 września. Niewątpliwie dla nich będzie to okres zasłużonego odpoczynku, niemniej dla kierowców zawodowych jest to czas, w którym obowiązywać będą zakazy i ograniczenia w ruchu pojazdów o DMC powyżej 12 ton.

 

Zgodnie z przepisami ograniczenia obowiązują w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: czyli w tym roku  od 23 czerwca do 3 września ciężarówki powyżej 12 t obowiązują zakazy:

 

– w piątki od godz. 18.00 do 22.00,

– w soboty od godz. 8.00 do 14.00,

– w niedziele od godz. 8.00 do 22.00

 

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

  • pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

tekst obwieszczenia: LINK