ZAKAZ PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW Z POLSKI NA TERYTORIUM BIAŁORUSI OD 3 LIPCA

Od 3 lipca 2023 obowiązuje zakaz przejazdu przez terytorium Białorusi ciężarówek, ciągników siodłowych, przyczep i naczep z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi. Zakaz będzie dotyczył również samochodów osobowych z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi, jeśli są one wykorzystywane do przewozu ładunków (samochód osobowy + przyczepa).

W dotychczasowym stanie prawnym istnieje zakaz poruszania się przez terytorium Białorusi samochodów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w krajach UE.  Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów zakaz poruszania się zostanie rozszerzony i będzie dotyczył:

  • pojazdów ciężarowych i ciągników zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jak dotychczas);
  • przyczep (naczep) zarejestrowanych w Polsce;
  • samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce i realizujących międzynarodowy przewóz ładunków, na podstawie indywidualnego listu przewozowego lub międzynarodowego listu przewozowego „CMR”, przy czym samochody te będą mogły przejeżdżać jedynie przez przejścia graniczne na białorusko-polskim odcinku granicy państwowej.

 

więcej pod linkiem LINK

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. poglądowa