PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. pakietu mobilności I.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

W myśl zapisu obowiązkiem zagranicznych firm transportowych będzie zgłoszenie poprzez system informatyczny IMI kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania takiego pracownika do naszego kraju.

Ustawa reguluje ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę drogową wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski. Te czynności kontrolne będą wykonywane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Odnośnik do Ustawy:  LINK

Źródło: Kancelaria Prezydenta, fot. poglądowa